Co to jest energia geotermalna ?

geothermal reservoirEnergia geotermalna to energia cieplna, która pochodzi z wnętrza roztopionego jądra ziemi.

Ciepło to dochodzi blisko powierzchni Ziemi na skutek ruchów płyt skorupy ziemskiej poprzez intruzje stopionej magmy lub /oraz na skutek głębokiego krążenia wód podziemnych. Tworzą się w ten sposób zbiorniki gorącej wody pod ciśnieniem.

W niektórych miejscach na kuli ziemskiej pojawiają się powierzchniowe manifestacje energii geotermalnej, takie jak gejzery, fumarole, lub gorące źródła, które były wykorzystywane od czasów starożytnych do kąpieli i gotowania.

enrgia geotermalna 2Wykorzystanie energii geotermalnej jest realizowane poprzez wiercenie odwiertów którymi ujmuje się znajdującą się w tych zbiornikach parę wodną lub wodę pod wysokim ciśnieniem i kieruje je do napędzania turbin w elektrowniach. W ten sposób energia cieplna jest przekształcana w energię elektryczną. W przypadkach, gdy woda geotermalna jest o temperaturze niewystarczającej do produkcji energii elektrycznej stosuje się ją do wytwarzania ciepła.

Address

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o.

ul. Kołowa 5/3

30-134 Kraków, Polska

Company data

KRS (Court Register No): 0000357822

NIP (Tax ID No): 525-248-06-40

REGON (Statistical ID No): 142437617

Share Capital: PLN 1 050 000

 

Contact data

Tel: +48 12 4304904

Fax: +48 12 4304904

Email: sekretariat@geo-energy.pl

About us

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o. is a technology and implementation company, whose mission is to develop geothermal projects delivering green and renewable energy.