Korzyści z geotermii

Fotolia 36528207 S

01 Zasoby ciepła znajdującego się wewnątrz kuli ziemskiej są niewyczerpane, a co więcej stanowią nieprzerwane i pewne źródło dostaw energii

02 Ogranicza konieczność kosztownych inwestycji w niskoemisyjne technologie, remonty starych urządzeń ciepłowniczych

03 Uniezależnia od wzrostu cen surowców energetycznych

04 Zielona energia – nie produkuje żadnych toksycznych odpadów, ma zerową emisję CO2, NOX, SO2 pozwala na znaczne zmniejszenie dotychczasowych emisji CO2 i SO2

05 Zmniejsza cenę ciepła – niskie koszty eksploatacji

06 Spośród OZE geotermia posiada najwyższe wskaźniki wykorzystania czasu pracy i mocy 70-90% w skali roku

07 Dywersyfikacja źródeł ciepła

08 Bezpieczeństwo użytkowania – bezawaryjność geotermalnego systemu grzewczego

09 Tworzy miejsca pracy

 

Korzyści dla Polski:

orawice2

1 Zmniejszenie uzależnienia od importowanego gazu

2 Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Polski

3 Redukcja emisji C02, NOx, SOx, pyłów innych szkodliwych substancji powstających podczas spalania węgla

4 Gwarancja stabilnej i przewidywalnej ceny za energię w długim horyzoncie czasu – 20 lat

5 Stworzenie nowych miejsc pracy dzięki dodatkowemu wykorzystaniu wody geotermalnej do celów rekreacji, balneologii , szklarnictwie itd.

Address

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o.

ul. Kołowa 5/3

30-134 Kraków, Polska

Company data

KRS (Court Register No): 0000357822

NIP (Tax ID No): 525-248-06-40

REGON (Statistical ID No): 142437617

Share Capital: PLN 1 050 000

 

Contact data

Tel: +48 12 4304904

Fax: +48 12 4304904

Email: sekretariat@geo-energy.pl

About us

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o. is a technology and implementation company, whose mission is to develop geothermal projects delivering green and renewable energy.