Technologia

Poszukiwanie wód termalnych

W związku z wysokim ryzykiem geologicznym oraz dużymi kosztami inwestycyjnymi ważnym czynnikiem warunkującym przystąpienie do realizacji projektu geotermalnego jest ograniczenie ryzyka geologicznego do minimum. W tej sytuacji niezwykle istotne jest dokładne rozpoznanie budowy geologicznej, określenie warunków hydrogeologicznych oraz możliwości temperaturowych przed lokalizacją otworu wiertniczego. Przed przystąpienie do prac wiertniczych ważne jest wykonanie badań na powierzchni terenu. Metody badań geofizycznych są podstawowym narzędziem do ograniczenia tego ryzyka.

technologia3

 

Produkcja ciepła geotermalnego

Wydobywana z głębokich odwiertów sięgających nawet 2-3 km w głąb ziemi za pomocą pompy gorąca woda geotermalna kierowana jest rurociągiem do wymienników ciepła gdzie oddaje swoje ciepło powracającej od odbiorców ciepła wodzie sieciowej. Następnie po schłodzeniu woda geotermalna jest zatłaczana z powrotem do warstwy wodonośnej.

schemat technologii

Address

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o.

ul. Kołowa 5/3

30-134 Kraków, Polska

Company data

KRS (Court Register No): 0000357822

NIP (Tax ID No): 525-248-06-40

REGON (Statistical ID No): 142437617

Share Capital: PLN 1 050 000

 

Contact data

Tel: +48 12 4304904

Fax: +48 12 4304904

Email: sekretariat@geo-energy.pl

About us

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o. is a technology and implementation company, whose mission is to develop geothermal projects delivering green and renewable energy.