12 listopad

Ogłoszenie o konkursie ofert Nr 02/POIR/2015

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach “Konkursu Ofert” Nr 02/POIR/2015 na: Wykonanie usługi badawczej pn.  “Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem innowacyjnej technologii wydobycia i zatłaczania wód termalnych oraz produkcji z nich odnawialnej energii elektrycznej (system ORC) oraz ciepła”.

W ramach Projektu Zamawiającego - Geothermal Energy Resources Sp. z o.o., który ubiega suę o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" (Konkurs 2/1.1.1/2015) w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W załączeniu plik zawierający:

  1. Ogłoszenie o zapytaniu Ofertowym
  2. Zapytanie ofertowe Nr 02/POIR/2015
  3. Wzór Oferty
  4. Oświadczenie o braku powiązań

Oferty można składać do dnia 20 listopada 2015 r. do godziny 15:00.

Czytany 2166 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 listopad 2015 15:54

Adres

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o.

ul. Kołowa 5/3

30-134 Kraków, Polska

Dane Spółki

KRS: 0000357822

NIP: 525-248-06-40

REGON: 142437617

Kapitał zakładowy: 1 050 000 PLN

 

Dane kontaktowe

Tel: +48 12 4304904

Fax: +48 12 4304904

Email: sekretariat@geo-energy.pl

O Nas

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem technologiczno-wdrożeniowym, którego misją jest rozwijanie projektów geotermalnych dostarczających zieloną i odnawialną energię.